ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ: 19130857

3. Місцезнаходження: 04080 м.Київ, вул.Фрунзе, 40

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 417-71-85, (044) 417-71-85

5. Електронна поштова адреса: koemz@i.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

10.04.2014р. черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень Михайлова О.М.  на посаді Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради (3 роки), відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.)  було припинено повноваження  Михайлова О.М.  на посаді Члена Наглядової Ради.  Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -5,0945%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-5,0945%. Перебував на посаді - з 05.04.2011р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

10.04.2014р. черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень Межуєва В.С.  на посаді Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради (3 роки), відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.)  було припинено повноваження  Межуєва В.С.  на посаді Члена Наглядової Ради.  Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0214%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,0214%. Перебував на посаді - з 05.04.2011р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

10.04.2014р. черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень Манойло Г.В.  на посаді Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради (3 роки), відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.)  було припинено повноваження  Манойло Г.В. на посаді Члена Наглядової Ради.  Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0143%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,0143%. Перебувала на посаді - з 05.04.2011р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

10.04.2014р. черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.) прийнято рішення про обрання Михайлова О.М.  на посаду Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.)  було обрано Михайлова О.М.  на посаду Члена Наглядової Ради.  Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -5,0945%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-5,0945%. Строк на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: Голова наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

10.04.2014р. черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.) прийнято рішення про обрання Межуєва В.С.  на посаду Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.)  було обрано Межуєва В.С.  на посаду Члена Наглядової Ради.  Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0214%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,0214%. Строк на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: радник Голови правління. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

10.04.2014р. черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.) прийнято рішення про обрання Манойло Г.В.  на посаду Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №19 від 10.04.2014р.)  було обрано Манойло Г.В. на посаду Члена Наглядової Ради.  Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0143%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,0143%. Строк на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: завідуюча канцелярією. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

10.04.2014р. на засіданні наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №1 від 10.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень Манойло Г.В.  на посаді Голови Наглядової Ради. Підстава рішення: відповідно до рішення наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №1 від 10.04.2014р.) були припинені повноваження Манойло Г.В. на посаді Голови Наглядової Ради. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0143%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,0143%. Перебувала на посаді - з 05.04.2011р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10.04.2014р. на засіданні наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №1 від 10.04.2014р.) прийнято рішення про обрання Манойло Г.В.  на посаду Голови Наглядової Ради. Підстава рішення: відповідно до рішення наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ" (протокол №1 від 10.04.2014р.) було обрано Манойло Г.В.  посаду Голови Наглядової Ради. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0143%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,0143%. Строк на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: завідуюча канцелярією. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правлiння                                                                                   Пшеченко Олена Григорiвна

10.04.2014

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа